logo-waterschap-rivierenland

Waterschap Rivierenland Vislift

Visbewegingen 2023 335404

Vissoorten t/m 2023 47

Onderwaterbeelden

In de Vislift houden camera’s alle vissen die gebruik maken van de passage in de gaten. Zo weten we precies hoeveel vissen er zwemmen en hoe ze migreren.

Plant

Waterschap Rivierenland

Vissen komen tijdens het zwemmen heel wat hindernissen tegen: van stuwen en gemalen tot sluizen en smalle rasters. Wij willen dat vissen zo veel mogelijk door kunnen zwemmen. We hebben daarom op verschillende plekken op de Linge vispassages geplaatst. Op deze manier hebben de vissen routes om te migreren.

Barbeel-JelgerHerder_1200px

Gezonde vispopulatie en biodiversiteit

Voor duurzame vispopulaties is naast de kwaliteit ook de bereikbaarheid van leefgebieden belangrijk. Sommige vissoorten zwemmen terug naar hun geboorteplek om zich voort te planten. Andere soorten leven hun hele leven lang in dezelfde watergang. Voor een goede visstand is vrije vismigratie voor alle vissen belangrijk.

Betere vismigratie zorgt ook voor meer biodiversiteit. Niet alleen vispopulaties kunnen zich herstellen. Oók andere dieren, bijvoorbeeld dieren die de vissen eten, hebben hier voordeel van.

Meer weten over wat wij doen?

Bezoek onze website

Meest gespot

Barbeel

Barbus barbus

barbeel_237px

De barbeel (Barbus barbus) is een vis die behoort tot de familie van de karpers en kan een lengte van 94 centimeter bereiken. Deze vis heeft een langwerpig lichaam, een afgeplatte kop en een onderstandige, uitstulpbare bek met vier bekdraden. De kleur varieert van bruin tot bruingroen op de rug tot zilverkleurige flanken met kleine donkere vlekjes. De barbeel prefereert rivieren en grote beken met een matige tot snelle stroming voor zijn leefomgeving, en foerageert voornamelijk 's nachts en tijdens de schemering. Voortplanting vindt plaats van eind april tot juni op grindbanken in ondiep, snelstromend water. In Nederland is de barbeel vooral te vinden in de snellerstromende delen van de Rijntakken en de Maas en wordt beschouwd als een zeldzame en kwetsbare soort.

Europese aal

Gobio gobio gobio

paling_237px

De aal, ook wel paling genoemd, is een langgerekte trekvis die opgroeit in zoetwater en zich voortplant in zee. De soort heeft een opvallende levenscyclus waarbij de larven via zeestromingen naar kustgebieden migreren om zich daar te ontwikkelen tot glasaal. Vervolgens trekken ze via rivieren en meren landinwaarts en kunnen ze tientallen jaren oud worden. De aal wordt bedreigd door oorzaken als watervervuiling, visserij en de aanleg van kunstwerken die migratie belemmeren. Gelukkig zijn er maatregelen zoals het uitzetten van jonge aal en het beperken van visserij om de soort te beschermen. Op de internationale IUCN Rode Lijst heeft de aal de status ‘ernstig bedreigd’.

Zeelt

Tinca tinca

zeelt-1

De zeelt (Tinca tinca) is een vissoort uit de karperfamilie met olijfgroene tot goudkleurige flanken en kan een lengte bereiken van ongeveer 65 centimeter. De vis heeft twee, soms moeilijk zichtbare, bekdraden en kleine nauwelijks zichtbare schubben. Qua leefomgeving geeft de zeelt de voorkeur aan stilstaande tot langzaamstromende, plantenrijke wateren met een modderige bodem. De voortplanting vindt plaats van mei tot augustus in dichtbegroeide oevers, en de soort is vooral nachtactief, zich voedend met insectenlarven, kreeftachtigen en plantendelen. In Nederland is de zeelt een vrij algemene soort die in nagenoeg elk watertype te vinden is.

eu

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door bijdragen van de provincie Gelderland en het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland.